Privacy

Privacy statement Ipazia Caffè

Persoonlijke gegevens die worden verwerkt

Ipazia Caffè kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Ipazia Caffè, en / of omdat u deze aan Ipazia Caffè verstrekt wanneer u een (contact) formulier op de website invult. Ipazia Caffè kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • Naam gegevens
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP address
  • Voor betaling via Mollie Payment zijn uw naam en betalingsgegevens verplicht. Betaling geschiedt via de beveiligde omgeving van uw eigen bank

Waarom Ipazia Caffè gegevens nodig heeft

Ipazia Caffè verwerkt uw persoonsgegevens om op verzoek contact met u op te kunnen nemen, dit kan telefonisch en / of schriftelijk (per e-mail en / of per post). Daarnaast kan Ipazia Caffè uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, veelal bestaande uit de levering van een product en / of diensten.

Hoe lang bewaart Ipazia Caffè gegevens

Ipazia Caffè bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst met u wordt bereikt.

Delen met derden

Ipazia Caffè verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Website bezoek in kaart brengen

Op de website van Ipazia Caffè worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser verstuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag op de website. Ipazia Caffè gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

Ipazia Caffè gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Ipazia Caffè Adwords-advertenties zijn op de pagina’s met zoekresultaten van Google. De aldus verkregen informatie, inclusief het adres van uw computer (IP-adres), wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U kunt hier ook het privacybeleid van Google Analytics vinden. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om Ipazia Caffè van rapporten over de Website te kunnen voorzien en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verstrekken als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ipazia Caffè heeft hier geen invloed op. Ipazia Caffè heeft Google geen toestemming gegeven om via Ipazia Caffè verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-services.

Inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info @ Ipazia Caffè-tea.com, Ipazia Caffè zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren

Beveiliging Ipazia Caffè

Ipazia Caffè neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de bescherming van door Ipazia Caffè verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Ipazia Caffè via info @ Ipazia Caffè-tea.com. www.Ipazia Caffè-tea.com is een website van FCD PARTNERS B.V. P.O. BOX 50004 9400 LA ASSEN, NEDERLAND.